Bellinee’s Bake & Brew @U&I จ.ระยอง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565
Bellinee’s Bake & Brew สาขา U&I จ.ระยอง เปิดร้านพร้อมส่งมอบความสุขให้กับคนไทย สนับสนุนเบเกอรี่และน้ำดื่มให้ผู้มาบริจาคโลหิต กาชาดอำเภอปลวกแดง
นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
นางสาวกนกอร ทิพยพรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู
นางสาวพัชรินทร์ ชินศุภวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด
พร้อมด้วยนายวสินธ์ ล่องดุริยางค์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
แฟร์นไชส์ เบลลินี่ สาขา U&I จ.ระยองร่วมส่งมอบเบเกอรี่ และน้ำดื่ม โดยมี นายอำเภอปลวกแดง นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์
เป็นผู้แทนรับมอบ สนับสนุนภารกิจการบริจากโลหิต กาชาดอำเภอปลวกแดง เพื่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมอาหารของเจ้าหน้าที่กาชาด รวมถึงยังเป็นการให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่-จิตอาสา และผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ กาชาดปลวกแดง จ.ระยอง