Bellinee's Bake & Brew @ปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่

เปิดแล้ว Bellinee's Bake & Brew เบเกอรี่เฮ้าส์ ระดับพรีเมียม สาขาถนนปุณณกัณฑ์ สาขาแรกในหาดใหญ่และแห่งแรกของภาคใต้