สร้างโอกาส

ร่วมหารือ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด และนายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หารือความร่วมมือสร้างโอกาส อาชีพ และความมั่นคงแก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ที่นี่ยังมี Bellinee's​ Grab&Go สาขากระทรวงยุติธรรม เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป มาใช้บริการกันได้นะคะ