ไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

ไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนและผลักดันจัดตั้งร้านเบเกอรี่คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ Bellinee's Bake & Brew และร้าน 7-11 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลากร โดยจะนำร่องเปิดตัวในพื้นที่ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่เป็นแห่งแรก สามารถติดตามข่าวสารของร้าน Bellinee's เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bellinee's Bake & Brew ค่ะ

https://www.marketthink.co/12122