Bellinee’s Bake & Brew สาขาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ !! Bellinee’s Bake & Brew สาขาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากคุณสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีดร.อิทธิพนธ์ตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดคุณก่อศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบ.ซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) คุณชรัสลิขิตคุณวงศ์และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี