ซีพี ออลล์ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ซีพี ออลล์ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารธารา สาธร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมกับสำนักงานต่างๆ ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ และ 15 ประเทศทั่วโลก