เติมฝันปันรักเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี จ.ตาก

 

 

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 35 ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ พร้อมด้วย Aroma Group และฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) บมจ. โฟร์โมสต์ เติมฝันปันรักเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14.3 ต.แม่โกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้ให้ ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น ขนม ให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้น้องจากโรงเรียนได้ ทำการแสดงโชว์ความสามารถอีกด้วย อีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ ให้เป็นที่พัฒนาความรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆ ต่อไป