Bellinee's Open House 2 โอกาสการลงทุน ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2


 

Open House #2  สัมมนา แฟรนไชส์ "โอกาสการลงทุน ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 

สัมมนา แฟรนไชส์ ในหัวข้อ "โอกาสการลงทุน ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน" ณ ตึก CP TOWER ชั้น 11 ห้องประชุม 1111A เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมา เราพร้อมให้การสนับสนุน เพื่อก้าวสู้อนาคต และเติบโตไปด้วยกัน