Bellinee's Bake & Brew ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ AI GAMES ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา ร้าน Bellinee's Bake & Brew สาขา KU Teen ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ AI GAMES ของนิสิตคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้อนุเคราะห์สิ่งของสนับสนุนเป็นสินค้าเบเกอรี่อบสดประเภท Croissant จำนวน 200 ชิ้น, ขนม Toffee Cake จำนวน 100 กล่อง อีกทั้งยังมีการแจกคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม 10 บาท อีกจำนวน 600 ใบให้แก่ผู้ร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน