Bellinee's Bake & Brew ภูมิใจที่สมาชิกครอบครัวเบลลินี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก

 

 

ด้วยทักษะการชงกาแฟมาตรฐานสากล เราภูมิใจที่สมาชิกของครอบครัวเบลลินี่ คุณเกรียงไกร โนนทะขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก Espresso Italiano Champion 2018 ที่อิตาลี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน International Institute of Coffee Testers (IIAC)