เปิดเสียงสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัว Bellinee's Bake & Brew (Barista เกรียงไกร โนนทะขันธ์ แชมป์ Espresso Italiano Champion 2018)

 

 

เปิดเสียงสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัว Bellinee's Bake & Brew "Barista เกรียงไกร โนนทะขันธ์" ถึงเส้นทางกว่าจะมาคว้าแชมป์ Espresso Italiano Champion 2018 เผยประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานที่ร้านเบลลินี่จนมาประกวดคว้าแชมป์