คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับแฟรนไชส์ซี สาขา A49

 

 

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวางแผนและบริหารทรัพย์สิน (CAF-M) และคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณนิธิ สถาปิตานนท์ แฟรนไชส์ซีคนล่าสุดที่ร้าน Bellinee's Bake & Brew สาขา A49 ซ.สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา