รุกต่อเนื่อง...สู่อาเซียน

 

 

1 สิงหาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามแสดงความจำนงในการรับสิทธิ์ดำเนินการขยายธุรกิจ Bellinee’s Bake & Brew ในราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mrs. Narkry Lim, Mrs.Srey Leng Mrs. Sreymom Ear, และ Mrs. Phally Chheang ทีมผู้บริหารจาก SM GOLD CO., LTD กับคุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ CP ALL PLC. ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้เข้าพบคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อรับนโยบายและแนวทางการบริหารกิจการ Bellinee’s ในราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป